කිවුවනේ මේකේ මුකුත් නෑ කියලා.තිබ්බ දවසක දාන්නම්.අපරාදේ ඔයාගේ  DATA ටික. කියන දේ අහන්න එපැයි

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

ගිය මාසේ හොදම හිට් 5

එදා ඉදන් ආපු ගාන

පොස්ට් උස්සලා වැඩ වරද්දගන්න එපා හොදේ.. Powered by Blogger.

E-mail එකට ගෙන්නගන්නවා නම්

- Copyright © 2013 එක එක වැඩ The Blog -Metrominimalist- Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -